Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 47/1992

Forstudie til livscyklusanalyse inden for transportsektoren

Klassificering m.v. af kemiske stoffer og produkter

01-01-1992Metode til livscyklusanalyse på transportområdet; Miljøpåvirkninger; MILJØVURDERING PÅ TVÆRS; Trafikanlæg; Transportmidler; Drivmidler; Transportformernes andel af miljøbelastningerne; Miljøpåvirkninger i forhold til person- og godstransportområdet; BILAG; Transportarbejde og vejslid; Energi- og råvareforbrug i råvareproduktionsfasen for transportmidler; Energiindhold og levetider for transportmidler; Materialeforbrug ved nyanlæg af vejeLæs publikation