Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 33/1992

Forbrug og bortskaffelse af åbne nikkel-cadmiumakkumulatorer

01-01-1992Karakteristika for åbne nikkel-cadmiumakkumulatorer; Import, forbrug og bortskaffelse; Udvikling i forbruget; Udenlandske erfaringer; BILAG; Forbrugere; Importører; Oversigt over adspurgte brugere; Oversigt over adspurgte potentielle brugere af åbne nikkel-cadmiumakkumulatorer, der bruger bly; Oversigt over adspurgte producenterLæs publikation