Spildevandsforskning fra Miljøstyrelsen, 26, 1992

Forbedret rensning af tungmetalholdigt spildevand

08-01-1992Forbedret rensning af tungmetalholdigt spildevand kan opnås på eksisterende og nye anlæg med konventionelle, kemiske principper for afgiftning og tungmetalfældning. Rapporten omfatter dels praktisk og teoretisk gennemgang af eksisterende rensemetoder baseret på leverandøroplysninger og praktisk erfaring - dels en undersøgelse baseret på driftsdata fra renseanlæg på 23 udvalgte virksomheder. Endvidere findes en oversigt over investeringer i renseudstyr med maksimum- og minimumpriser ved forskellige størrelser og kapaciteter.Læs publikation