Miljøprojekt, 183, 1992

Eksempler på risikoanalyse af værtsmikroorganismer

27-01-1992

Indeslutningskravene for genetisk modificerede organismer afhænger af de risici, organismen frembyder for miljø og sundhed. For at foretage en risikovurdering er det nødvendigt at analysere risikoelementer ved værtsorganismen, vektor/indsat gen og den genetisk modificerede organisme. 7 værtsorganismer er analyseret ved hjælp af den danske GILSP-model. Mirkoorganismerne anvendes bioteknologisk og betegnes i konkrete sager GILSP (Good Industrial Large Scale Practice) - et begreb indført i 1986 af OECD.

Læs publikation