Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 21/1992

Destruktion af specielt sygehusaffald i kommunale forbrændingsanlæg

01-01-1992Måling af affaldstransport gennem forbrændingsovne : Nordforbrænding I/S, Brøndby ForbrændingLæs publikation