Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 17/1992

Destruktion af CFC ved forbrænding af køleskabe og frysere

01-01-1992Montrealprotokollen; Forudgående forsøg på Amagerforbrænding; CFC i kølemøbler; CFC i forbrændingsovnen; Destruktion af gasformig CFC12; Destruktion af hele køleskabe; Restprodukter; Øvrige emissionskomponenter; Håndtering og neddelingLæs publikation