Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 15/1992

Bundfældningsegenskaber for aktiv slam

01-01-1992

Screeningsundersøgelse; TIDSSERIEUNDERSØGELSER FOR 3 RENSEANLÆG; Bundfældningsmåling; Trådindex; Dominerende mikroorganismer; Trådtal; Slamafvandingsegenskaber; Forbedring af bundfældningsegenskaber; Vurdering af karakteriseringsparametre; BILAG; Frederikssund renseanlæg; Søholt renseanlæg; Ålborg Vest renseanlæg

Læs publikation