Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 16/1992, 2001

Bundfældningsegenskaber for aktiv slam - litteraturrapport

01-01-1992

Bundfældningsproblemer; METODER TIL KARAKTERISERING AF BUNDFÆLDNINGSEGENSKABER; Observation af bundfældningsforløb; Mikroskopering; Enzymatiske tests; Fedtindhold; ÅRSAGER TIL DÅRLIGE BUNDFÆLDNINGSEGENSKABER; Spildevandets sammensætning; Oxidationsforhold; Substratforhold; Slamalder og slambelastning; MULIGHEDER FOR INDGREB MOD DÅRLIGE BUNDFÆLDNINGSEGENSKABER; Diagnose; Behandling; Kontrol af effekt; MODELLERING AF KONKURRENCEFORHOLD

Læs publikation