Havforskning fra Miljøstyrelsen, 8, 1992

Bornholmer Dybets hydrografi

08-01-1992Projektets hovedformål var at opstille computermodeller til beskrivelse af Bornholmer Dybets hydrografi. Specielt fokuseres på hydrografiske forhold for at opnå større forståelse af de biologiske processer i Bornholmer Dybet. Dette kunne være den tidslige udvikling af temperaturstrukturen nær overfladen, der er af stor betydning for algeopblomstringer - eller det kunne være bundindstrømningen af saltvand fra Kattegat til Bornholmer Dybets nedre lag, der er af stor betydning for iltindhold og fiskeproduktion.Læs publikation