Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 5/1992

Arbejdsmiljøproblemer ved indsamling af organisk husholdningsaffald

01-01-1992Beskrivelse af indsamling i det grønne affaldssystem i AFAV; REGISTRERING AF ARBEJDSGANGE; Helsinge - Hundested - Frederikssund; VURDERINGER; Vurdering af ekspositionerne; Medicinske vurderinger; TEKNISKE LØSNINGER; Beholdere, sække; ORGANISATORISKE LØSNINGER; Regulativ, transportørgodkendelse, entrepriseaftale, overenskomst; LØSNINGSFORSLAGLæs publikation