Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 38/1992

Aluminiumsbelagte kartoner

01-01-1992FORBRUG; Kartontyper; Produktion; MATERIALEVURDERINGER; Kvantitativ analyse; Kvalitativ vurdering af papir og pap; Kvalitativ vurdering af polyethylen; Kvalitativ vurdering af aluminium; GENANVENDELSESVURDERINGER; Indsamling : systembeskrivelse, miljø og økonomi, vurdering; Oparbejdning og anvendelseLæs publikation