Vejledning fra Miljøstyrelsen, 4/1991, 1992

Retningslinjer for grovvarebranchen

07-02-1992

Vejledningen indeholder miljømæssige retningslinjer for korn- og foderstofbranchen, herunder retningslinjer for placering, indretning og drift, emissionsvilkår og egenkontrol. Vejledningen skal lægges til grund ved godkendelsen af nye virksomheder, udvidelse af eksisterende anlæg samt godkendelse og påbudsbehandling af "gamle" virksomheder.

Læs publikation