Miljøprojekt, 187, 1992

Planteplankton - metoder

27-02-1992Undersøgelser af planteplankton i søer og marine områder indeholder, lige fra indsamlingsfasen til den endelige rapportering, mange muligheder for forskellige arbejdsmetoder. En vis standard i de enkelte faser af disse undersøgelser er en nødvendig forudsætning for, at brugbare resultater kan opnås. Rapporten giver anvisninger for indsamling af vandprøver, bearbejdning af prøverne med tælling og opmåling og viser måder, hvormed resultaterne kan rapporteres.Læs publikation