Miljøtema, 6, 1992

Landmand og natur

07-02-1992Fornuftig omgang med husdyrgødning og bekæmpelsesmidler skåner omgivelserne - og man sparer også penge. I dette temahæfte fortælles om hensyn og omtanke ved det daglige markarbejde. For husdyrgødningen gives i stor udstrækning de samme råd, som var i de lærebøger, man for 100 år siden brugte på landbrugsskolerne. Dengang forstod man at værdsætte husdyrgødningen.Læs publikation