Miljøprojekt, 185, 1992

Jernudvaskning fra drænede pyritholdige arealer

04-02-1992I 1983 indledtes undersøgelser af pyritiltning og jernudvaskning på drænede pyritholdige arealer. På baggrund af de indsamlede resultater blev der opstillet en model for jernudvaskningen. Siden er pyritiltning, jernudvaskning og i et vist omfang grundvandskvalitet fulgt på en række arealer. I rapporten gives en oversigt over opnåede resultater, og der gives på baggrund af resultaterne en vurdering af den opstillede models egnethed.Læs publikation