Spildevandsforskning fra Miljøstyrelsen, 23, 1992

Håndtering af septisk slam samt industrislam

04-02-1992Traditionelt har septisk slam været ledt til de kommunale renseanlæg. Med den stigende miljøbevidsthed samt stigende afledningsbidrag er en række virksomheder desuden begyndt at opsamle fraktioner med et særligt stort forureningsindhold. Metoder til håndtering af septisk slam samt industrislam vurderes teknisk og økonomisk, idet der gives forslag til de væsentligste elemter i et kommunalt håndteringssystem.Læs publikation