Miljøprojekt, 184, 1992

Danske sure og forsuringstruede søer

18-02-1992Rapporten består af en amtsvis sammenstilling af litteratur incl. upublicerede data om ca. 110 danske, sure og forsuringstruede søer. De fleste er ret små, 1-8 ha, og ca. 75 % er brunvandede. Det vurderes, at der er sket forsuring i ca. halvdelen af de lokaliteter, hvorfra der foreligger data fra før 1970, enkelte er blevet mere alkaliske, og i resten er der ikke tegn på ændring.Læs publikation