Betænkning fra Miljøstyrelsen, 1/1992

Danmarks fremtidige vandforsyning

28-02-1992

Vandforsyningen i Danmark er næsten udelukkende baseret på indvinding af grundvand. Grundvandet forurenes imidlertid, og dette vil kunne få følger for vandforsyningen. De forskellige trusler mod grundvandet gennemgås, og der foretages en overordnet risikovurdering. Den nuværende vandforsyning beskrives, og der fremsættes forslag til, hvordan forureningstruslen mod grundvandet kan mindskes, og til hvordan en fremtidig vandforsyningsorganisation bør udformes.

Læs publikation