Miljøprojekt, 196, 1992

Substitution af kviksølv i produkter

03-12-1992

Der er foretaget en kortlægning af produkter, der indeholder kviksølv. Samtidig er der foretaget en kortlægning af substitutionsprodukter inden for hovedområderne: Tandfyldning, temperaturmålere, relæer og kontakter, lyskilder, laboratorie- og procesudstyr, laboratoriekemikalier og batterier. Der er endvidere peget på forskellige indsatsområder, hvor der kan igangsættes renere teknologiprojekter, bl. a. i forbindelse med substitution af kviksølv i amalgamtandfyldninger.

Læs publikation