Vejledning fra Miljøstyrelsen, 3/1992

Generel branchevejledning for forurenede grunde

02-12-1992Vejledningen indeholder generelle anvisninger for udførelse af undersøgelser og afværgetiltag på forurenede industrigrunde. Lovgrundlaget, orienterings-, undersøgelses-, afværge- samt drifts- og kontrolfasen er beskrevet. Der er givet anvisninger for risikovurdering, undersøgelsesteknik, rapportering og projektering.Læs publikation