Miljøprojekt, 206, 1992

2-delt indsamling i etageboliger i Svendborg kommune

04-12-1992Rapporten indeholder erfaringerne i forbindelse med et 2-delt indsamlingssystem for materialegenanvendeligt affald og restaffald fra husstande i etageboliger med og uden affaldsskakt samt i tæt-lav bebyggelse. Indsamlingssystemet er afprøvet i en periode på 1 år med start 1. september 1990.Læs publikation