Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies
 • Vandmiljø-92

  Publiceret 17-12-1992

  De sidste årtiers stigende belastning af vandmiljøet med næringssalte medførte, at det i 1987 blev vedtaget at gennemføre vandmiljøplanen samt igangsæ

 • 2-delt indsamling i etageboliger i Svendborg kommune

  Publiceret 04-12-1992

  Rapporten indeholder erfaringerne i forbindelse med et 2-delt indsamlingssystem for materialegenanvendeligt affald og restaffald fra husstande i etage

 • Substitution af kviksølv i produkter

  Publiceret 03-12-1992

  Der er foretaget en kortlægning af produkter, der indeholder kviksølv

 • Generel branchevejledning for forurenede grunde

  Publiceret 02-12-1992

  Vejledningen indeholder generelle anvisninger for udførelse af undersøgelser og afværgetiltag på forurenede industrigrunde

Søg i arkivet