Miljøprojekt, 195, 1992

Lokal-kompostering i tæt, lav bebyggelse

10-08-1992Forsøg i den tæt-lave bebyggelse Nonnebanken ved Herfølge med indsamling og lokalkompostering af vegetabilsk køkkenaffald sammen med haveaffald har vist, at det er muligt at fremstille en kompost af tilfredsstillende kvalitet og at inddrage beboerne heri. De indsamlede mængder køkkenaffald har været relativt små svarende til, hvad man kan opnå fra etageboliger. Ud fra erfaringerne i projektet gives et samlet overblik over, hvilke forhold der skal iagttages ved planlægning af tilsvarende ordninger.Læs publikation