Vejledning fra Miljøstyrelsen, 8/1992

Acceptkriterier for mikrobiologisk renset jord

04-08-1992Vejledningen indeholder acceptkriterier for mikrobiologisk renset olie- og benzinforurenet jord. Renset jord med restkoncentrationer, der ikke overstiger acceptkriterierne, kan frit anvendes som råjord. Det vil sige, at den rensede jord kan anvendes i forbindelse med visse bygge- og anlægsarbejder, men den kan ikke erstatte muld. Det enkelte jordrensningsfirma er ansvarlig for, at accepkriterierne overholdes og tilsynsmyndigheden skal løbende have adgang til alle oplysninger.Læs publikation