Orientering fra Miljøstyrelsen, 3/1992

Tal om landbrug og miljø

22-04-1992Kvælstof, fosfor og bekæmpelsesmidler : - hvor meget anvendes i landbruget - hvor meget optages af planterne - hvor meget udvaskes - hvor meget fordamper og hvordan påvirker det grundvandet og plante- og dyrelivet? Denne publikation søger på en enkel måde at svare på de fleste af ovenstående spørgsmål.Læs publikation