Miljøprojekt, 190, 1992

Ozonlagsnedbrydende stoffer - forbrug i 1990

09-04-1992

Bruttoforbruget af ozonlagsnedbrydende stoffer i Danmark er kortlagt for 1990, og der er foretaget en opgørelse af forbrugets fordeling på anvendelsesområderne. Bruttoforbruget af CFC og haloner er reduceret med ca. 20 % fra 1989 til 1990, mens bruttoforbruget af HCFC-22 og 1,1,1-trikloretan er steget tilsvarende i samme periode. Det samlede ODP-vægtede forbrug er i 1990 faldet med ca. 20 % i forhold til året før.

Læs publikation