Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies
 • Tal om landbrug og miljø

  Publiceret 22-04-1992

  Kvælstof, fosfor og bekæmpelsesmidler : - hvor meget anvendes i landbruget - hvor meget optages af planterne - hvor meget udvaskes - hvor meget fordam

 • Oversigt over godkendte bekæmpelsesmidler 1992

  Publiceret 15-04-1992

  Oversigten inddeler bekæmpelsesmidler efter deres hovedanvendelsesformål og angiver for hvert produkt dets fareklasse, virksomme stof(fer), anvendelse

 • Rotter

  Publiceret 09-04-1992

  Vejledningen beskriver, hvordan og hvornår kommunerne skal føre tilsyn og tilrettelægge rottebekæmpelsen

 • Ozonlagsnedbrydende stoffer - forbrug i 1990

  Publiceret 09-04-1992

  Bruttoforbruget af ozonlagsnedbrydende stoffer i Danmark er kortlagt for 1990, og der er foretaget en opgørelse af forbrugets fordeling på anvendelses

Søg i arkivet