Miljøprojekt, 174, 1991

Spredningsudstyr til optimal udnyttelse af gylle

04-09-1991I rapporten beskrives det under projektet udviklede materiel til udbringning af gylle i etablerede afgrøder. Herefter beskrives de gødningsforsøg, der er gennemført med materiellet og resultaterne af disse. Forsøgene viste, at der kan opnås meget store udnyttelsesprocenter af husdyrgødning med den udviklede teknik, og at udbringningsperioden kan forlænges en del, idet udbringningen kan ske før såning i forårssåede afgrøder til helt hen i maj/juni eller juli alt efter afgrøde og vækstforhold.Læs publikation