Vejledning fra Miljøstyrelsen, 2/1991

ISAG - Informationssystem for Affald og Genanvendelse

04-09-1991Vejledningen definerer en terminologi for beskrivelse af affald og genanvendelige materialer med tilhørende regler for kombination af valgmuligheder i terminologiens kategorier. Terminologien danner grundlag for et Informationssystem for Affald og Genanvendelse - kaldet ISAG. Endvidere indeholder vejledningen en brugervejledning til et PC-baseret EDB-program, der understøtter registrering af data vedrørende affald og genanvendelige materialer efter forskrifterne i ISAG.Læs publikation