Miljønyt, 4, 1991

Ikke-kemisk ukrudtsbekæmpelse i grønne områder

25-09-1991"Ikke-kemisk ukrudtsbekæmpelse i grønne områder" giver anvisninger på, hvorledes grønne områder som parker, boligområder, stier og veje kan anlægges og plejes uden brug af herbicider. Bogen behandler ikke-kemiske metoder til forebyggelse af ukrudtsproblemer. Derudover beskrives mulighed for at reducere herbicidforbruget.Læs publikation