Spildevandsforskning fra Miljøstyrelsen, 20, 1991

Spildevandskontrol i Europa

30-10-1991

En sammenligning af europæiske landes kontrol med kommunalt spildevand har vist meget uensartet kontrol, både mht. kravværdier og kontrolprincipper og med implementeringsgrad og reel effekt på spildevandsrensningen. Undersøgelsen omfatter Østersølandene : Rusland, Hviderusland, Estland, Letland, Litauen, Polen og det tidligere Østtyskland. Endvidere indgår Tjekkoslovakiet, Ungarn, Jugoslavien, Schweiz og Østrig samt EF-landene og de nordiske lande.

Læs publikation