Spildevandsforskning fra Miljøstyrelsen, 19, 1991

Optimering af slamafvanding på kommunale renseanlæg

30-10-1991

Til udvikling af et "værktøj" for driftsoperatørerne på kommunale anlæg er udviklet en prototype til et operatørstøttesystem for slamafvanding. Systemet består af 3 dele: - Data om slamegenskaber, indstilling af udstyr, resultater fra prøvetagninger, analyser samt operatørens observationer - Grafisk præsentation af data og sammenhænge der giver operatøren adgang til indsamlede data - En rådgivningsfunktion der yder støtte i tilfælde af driftsproblemer eller ønsker om optimering

Læs publikation