Havforskning fra Miljøstyrelsen, 4, 1991

Kystnær omfordeling af sediment og næringssalte

04-10-1991I Vejle Fjord er de fysiske og biologiske mekanismer, der har betydning for spredning, sedimentation og den senere omfordeling af sediment og næringssalte i kystnære områder analyseret. En stor del af de næringssalte, der eksporteres til Kattegat, har forinden passeret gennem planktonbiomassen, været aflejret og er blevet resuspenderet. Dette gælder specielt for de lavvandede områder. De dybere, centrale dele af fjorden virker som en naturlig fælde for såvel sediment som for næringssalte.Læs publikation