Spildevandsforskning fra Miljøstyrelsen, 21, 1991

Hygiejnisk kvalitet af spildevand fra renseanlæg

30-10-1991Renseanlæg kan opfattes som særligt forurenende virksomheder, da mange smitstoffer, ukendte i 70'erne og 80'erne i dag optræder som sygdomsårsag. Vandmiljøplanen vil forbedre den hygiejniske kvalitet af afløb fra kommunale renseanlæg - nøjagtig forbedring har dog ikke kunnet opgøres. Fjernelse af E. coli (indikatorbakterie) gennem renseanlæggene er meget stabil. Det rensede spildevands indhold af Salmonella er normalt meget lavt, hvorimod indholdet af Campylobacter kan udgøre en sundhedsrisiko.Læs publikation