Farveseparering af skår

30-10-1991Der er gennemført en kortlægning og fremskrivning af glasforsyningen, der sandsynliggør, at der efter 1992 vil blive leveret større mængder farveblandet glasaffald, end Holmegaards Glasværker vil kunne anvende i produktionen. Derfor bør der ske farveseparering af indsamlet glas. Der opstilles 7 alternative løsninger. Det konkluderes, at farveseparering af skår - af økonomiske og tekniske årsager - bør ske ved opstilling af et antal containere til hvidt glas som supplement til eksisterende containere.Læs publikation