Havforskning fra Miljøstyrelsen, 2, 1991

Danmarks vindklima fra 1870 til nutiden

04-10-1991Digitaliserede månedshistogrammer fra Danmarks Meteorologiske Institut af vindretninger og -styrker på 15 kystnære stationer spredt over hele Danmark er blevet "afluset". Histogrammerne dækker perioden fra omkring 1870 til udgangen af 1988. Vindstyrkerne er observeret med en nøjagtighed på omkring 2 m/s. Data viser, at hyppigheden af vindstyrker større end 9 er faldet fra omkring 2% af tiden i 1880 til omkring 0.5% 100 år senere.Læs publikation