Havforskning fra Miljøstyrelsen, 5, 1991

Bestemmelse af phytoplanktonets totale stofproduktion

04-10-1991

Standardiseringsarbejdet med måling af planktonalgers totale stofproduktion viste, at denne metode er mere korrekt end bestemmelser af kun den partikulære stofproduktion, idet der ved den sidste metode sker tab af radioaktivitet under inkubationen og under filtreringen. Metoden til bestemmelse af den totale stofproduktion gav bedre præcision og større resultater end den partikulære. Resultater opnået med de 2 metoder gav lineære sammenhænge fra 3 forskellige, marine lokaliteter.

Læs publikation