Orientering fra Miljøstyrelsen, 5/1991

Salg af bekæmpelsesmidler 1988, 1989 og 1990

14-11-1991

Publikationen indeholder en total opgørelse over salget af bekæmpelsesmidler opdelt på anvendelsesområder ifølge inddelingen i "Miljøstyrelsens oversigt over godkendte bekæmpelsesmidler", samt en opgørelse over de enkelte virksomme stoffer. Statistikken indeholder opgørelse over salg af bekæmpelsesmidler i årene 1988/90 indsamlet via de årlige indberetninger fra fabrikanter og importører af godkendte bekæmpelsesmidler.

Læs publikation