Havforskning fra Miljøstyrelsen, 6, 1991

Den Jyske Kyststrøm

14-11-1991Rapporten beskriver de dynamiske forhold ved den jyske vestkyst. Der er angivet et analytisk udtryk for transporten fra Tyske Bugt. Dette udtryk er verificeret med resultater fra en hydrodynamisk computermodel. Variationer i transporten er væsentlig i relation til tilførsel af næringssalte til Kattegat. Den årlige variation i såvel temperatur som salinitet er angivet for 2 danske fyrskibe. Endelig er foretaget en sammenligning i frekvensdomænet mellem faktorer, der har indflydelse på lagdelingen.Læs publikation