Miljøprojekt, 175, 1991

Affald i Danmark - teknisk rapport

14-11-1991Rapporten er en bearbejdning af amtskommunale og kommunale data indsamlet 1985-1987 i forbindelse med affaldsplanlægningen. Prognosen er fremskrevet til 1997. Statistikken omfatter affald opdelt på mængde, type og fraktion, fordeling på genanvendelse, forbrænding og deponering samt fordeling på amtskommuner. Beliggenheden af lossepladser og forbrændingsanlæg angives på kort. Rapporten redegør for Miljøstyrelsens forbehold og ændringer, der for sammenlignelighedens skyld er sket i materialet.Læs publikation