Miljøprojekt, 165, 1991

Luftforurening fra individuel og kollektiv trafik

18-03-1991Der er foretaget en sammenligning af luftforureningen fra individuel og kollektiv trafik under aktuelle trafikforhold i 4 københavnske gader samt beregninger af køremådens betydning for forureningsforholdene. Det er ligeledes vurderet, hvilken indflydelse indførelse af busbaner, busprioritering, grønne bølger og trafiksanering kan forventes at få på forureningsforholdene. Endvidere er den forventede effekt på luftkvaliteten og støjforholdene i forskellige situationer vurderet.Læs publikation