Miljøprojekt, 160, 1991

Genanvendelse af bygge- og anlægsaffald - del 2

18-03-1991Bogens formål er at skabe et mere overskueligt beslutningsgrundlag både for regeludstedende myndigheder og for de bygherrer, entreprenører osv. der reguleres. Lovgivningen er i dag sektoropdelt og regulerer samme områder på forskellig vis. Resultatet er en uoverskuelig regulering med deraf følgende uheldige konsekvenser for retsbevidstheden og for ressourceforbruget i det offentlige. I bogen samles parallelle regler i fælles afsnit, og én af forudsætningerne for regelforenkling og -koordinering er hermed tilvejebragt.Læs publikation