Miljøprojekt, 163, 1991

Forurening fra pelsdyrfarme

20-03-1991Grundvandets forurening med næringssalte fra pelsdyrfarme beskrives i rapporten. Forureningsproblemernes karakter og omfang belyses på grundlag af undersøgelser af grundvandet under 2 pelsdyrfarme. Disse undersøgelser viser en væsentlig kvælstofforurening. Desuden beskrives farmenes indretning og produktionsgang. Projektets grundlag er bl. a. en spørgeskemaundersøgelse omhandlende 142 pelsdyrfarme i Esbjerg kommune.Læs publikation