Miljøprojekt, 158, 1991

Bortskaffelse af havneslam

11-03-1991Rapporten foretager en generel vurdering af mulighederne for en miljømæssigt forsvarlig bortskaffelse af havneslam. Med Kolding Havn som eksempel demonstreres de vurderinger, der bør foretages for at nå frem til den optimale bortskaffelsesmetode. Den anvendte systematik vedrørende udvælgelse og vurdering af relevante bortskaffelsesmetoder kan dog anvendes ved vurdering af bortskaffelsesmuligheder i andre danske havne.Læs publikation