Miljøprojekt, 161, 1991

Arbejdsmiljøforhold ved genanvendelse af affald

18-03-1991

På baggrund af de senere års mange arbejdsmiljøproblemer på affaldssorteringsanlæg er forholdene blevet undersøgt på 7 affaldsbehandlings- og komposteringanlæg. Det modtagne affald er analyseret, det mikrobiologiske forureningsniveau målt, og der er foretaget arbejdsmedicinske undersøgelser af de ansatte. Der er stadig helbredsmæssige effekter ved at arbejde på anlæggene, og nye måle- og kontrolmetoder er påkrævet.

Læs publikation