Havforskning fra Miljøstyrelsen, 1, 1991

Analyse af iltsænkning i Kattegat, Bælthavet og V. Østersø

18-03-1991Denne undersøgelse af iltforholdene i de bundnære vandmasser i de indre danske farvande omfatter analyse af feltdata og opstilling af en model for udvikling i iltkoncentrationen i forårs- og sommerperioden. Med udgangspunkt i modellen er der givet en beskrivelse af udviklingen i og årsagen til iltsænkningen i de enkelte år 1980-87. Endelig er modellen anvendt på en belastningssituation fra 1950'erne samt til indledende vurdering af Vandmiljøplanens effekt på iltforholdene.Læs publikation