NPo-forskning fra Miljøstyrelsen, A20, 1991

Simulation of Nitrogen Losses Using the SOILN Model

13-05-1991N-tab blev simuleret fra 4 opdyrkede marker, hvor afgrødevalg og landbrugspraksis svarer til konventionelt landbrug. Den simulerede nitratudvaskning varierede fra 49 til 91 kg N ha/år. Forskellige tiltag, der skulle reducere udvaskning blev også simuleret. Hvis kunstgødningstilførslen blev reduceret og husdyrgødningstilførslen blev timet, faldt nitratudvaskningen fra 11 til 70 %. Derudover faldt nitratudvaskningen fra 64 til 70 %, hvis efterafgrøder blev inkluderet.Læs publikation