Miljøprojekt, 170, 1991

Ozonlagsnedbrydende stoffer - forbrug i 1987-1989

28-05-1991Forbruget 1987-1989 af ozonlagsnedbrydende stoffer er kortlagt både hvad angår bruttoforbrug (anvendelse af råvarer) og hvad angår nettoforbrug (emission). For 1989 er der endvidere foretaget en detaljeret opgørelse på anvendelsesområder. I perioden 1986-1989 er bruttoforbruget af CFC reduceret med 30% og nettoforbruget er reduceret med 45%.Læs publikation