NPo-forskning fra Miljøstyrelsen, C - abstracts, 1991

Nitrogen and Phosphorus in Fresh and Marine Waters

13-05-1991

Transport, omsætning og effekt af kvælstof og fosfor er undersøgt i søer, vandløb og kystnære områder. Dette er sket i forbindelse med NPo-forskningsprogrammet. Korte engelske sammendrag beskriver de enkelte forskningsprojekter.

Læs publikation