Orientering fra Miljøstyrelsen, 2/1991

Miljøstraffesager 5

14-05-1991Hæftet indledes med en redegørelse om konfiskation/bøde og om ulovlig kabelafbrænding. Som forgængerne indeholder hæftet en oversigt over miljøstraffesager fra det forløbne år, og desuden er der et index, som dækker alle 5 hæfter. Der er også en bødestatistik for 1989 og til sidst en oversigt over straffesager efter loven om kemiske stoffer og produkter og efter havmiljøloven.Læs publikation